Chung cư MD Complex Tower Mỹ Đình

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Tòa nhà hỗn hợp MD Complex Tower
  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng
  • Địa điểm: Khu ĐTM Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo hoàn thiện, phụ kiện
  • Thời gian: 2012
{关键字}