Chung cư 87 Lĩnh Nam – New Horizon City

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Chung cư 87 Lĩnh Nam – New Horizon City
  • Địa điểm: Số 87 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Liên doanh CTCP xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo cài, phụ kiện
  • Thời gian: 2015
{关键字}