Trung tâm hành chính thành phố Huế

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Trung tâm hành chính thành phố Huế
  • Địa chỉ: KĐT Kiểm Huệ, phường Xuân Phú, TP. Huế
  • Chủ đầu tư: UBND Tp. Huế
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo chống tổ hợp, cốp pha, phụ kiện
  • Thời gian: 2009
{关键字}