Thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy, Lào

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Công trình thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy
  • Địa điểm: Sông Xenamnoy thuộc hai tỉnh Champask và Attapeu, Lào
  • Chủ đầu tư: Liên doanh Lào – Hàn Quốc – Thái Lan
  • Sản phẩm cung cấp: Cốp pha các loại, thép hình
  • Thời gian: 8/2017
{关键字}