Casino trực tuyến có gian lận không-tài xỉu casino trực tuyến

{关键字}

Hệ thống xoay vòng ngang là hệ thống mà xe được luân chuyển theo kiểu xoay vòng cho đến khi xe cần lấy ra đến khu vực thang nâng. Mỗi xe được đặt trên một sàn pallet và được tích hợp với cơ cấu vận chuyển pallet. Hệ thống gồm 1 thang nâng chính và một thang nâng phụ. Thang nâng chính có nhiệm vụ luân chuyển xe giữa khu vực vào ra và khu vực để xe đồng thời cùng với thang nâng phụ tham gia vào quá trình luân chuyển xe.

Đặc điểm:

  • Hệ thống có cơ cấu vận chuyển các sàn pallet theo từng tầng;
  • Phù hợp với những vị trí để xe hẹp và dài hoặc những bãi đỗ xe ngầm dưới các tòa nhà;
  • Khu vực vào ra là sàn pallet trên sàn thang nâng chính;
  • Có thể lắp đặt kết hợp bàn xoay trên thang nâng chính giúp xe không phải lùi trong quá trình vào ra.

Casino trực tuyến có gian lận không-tài xỉu casino trực tuyến

  • (will not be published)