Royal Park Condotel Bắc Ninh

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Căn hộ khách sạn Royal Park Bắc Ninh (Royal Park Condotel Bắc Ninh)
  • Địa điểm: Đường Kinh Dương Vường, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn APEC
  • Quy mô: 7600m2
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo pal, giáo hoàn thiện
  • Thời gian: 2016 – 2017
{关键字}