Casino Hồ Tràm, Vũng Tàu

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: Hồ Tràm Strip Resort Casino (Khu nghỉ dưỡng kết hợp casino)
  • Địa điểm: xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu
  • Quy mô: 164 ha
  • Chủ đầu tư: Asian Coast Development Ltd (ACDL)
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo hoàn thiện, mâm giáo
  • Thời gian: 10/2016
{关键字}