ViettinBank Tower – Ciputra Hà Nội

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng