Chung cư The Golden An Khánh

Posted in Dự án, Thiết bị xây dựng
  • Dự án: The Golden An Khánh – Chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại HH6
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long
  • Địa điểm: Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Sản phẩm cung cấp: Giáo cài, cây chống đơn, phụ kiện
  • Thời gian: 2016
{关键字}